Warsztaty różnorodności dla uczniów szkół podstawowych

Warsztaty mają na celu uświadomienie i podkreślenie różnic między ludźmi. Pokazanie uczniom, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. W czasie zajęć wzmacniane jest równieżpoczucie własnej wartości dzieci. Zrozumienie naturalności różnic i wyjątkowości każdego człowieka kształtuje postawy tolerancji. Podczas zajęć dzieci uczą się dostrzegać i akceptować podobieństwa i różnice między ludźmi, a także w jaki sposób można żyć obok siebie nie przekraczając indywidualnych granic wolności.

Warsztaty dla szkół

Organizujemy Warsztaty profilaktyczne z zakresu problematyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa,współfinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia i bloki tematyczne:

  • najważniejsze informacje na temat HIV/AIDS
  • wiedza na temat dróg przenoszenia wirusa HIV oraz ryzykownych zachowaniach,
  • HIV/AIDS a narkotyki,
  • HIV/AIDS a pierwsza pomoc,
  • HIV/AIDS a ciąża,
  • wiedza na temat testowania w kierunku zakażenia HIV
  • HIV/AIDS a prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji osób zakażonych oraz ich najbliższych.

Warsztaty trwają 90 minut, prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi uczestników. Zajęcia przeprowadzane są na terenie szkół, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Projekt realizowany jest od 07.05.2012 do 15.12.2012. Zainteresowanych prosimy o kontakt: fundacja@polistrefa.pl, Tel. 607 623 730.

Koordynatorką projektu jest Joanna Balsamska