Klub Praw Człowieka

Klub Praw Człowieka w Kolegium Europejskim

Na zaproszenie opiekuna naukowego Klubu Praw Człowieka współprowadziliśmy zajęcia skierowane do uczniów gimnazjum i liceum w Kolegium Europejskim w Krakowie w roku szkolnym 2010/2011.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, interaktywnych warsztatów, pokazów filmów, dyskusji. Podejmowana tematyka to m.in. międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym i w Unii Europejskiej, wybrane prawa człowieka – wolność słowa, prawo do życia, wolność sumienia i wyznania, zakaz dyskryminacji etc. Szczególny nacisk kładliśmy na przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie wiedzy na temat osób i grup marginalizowanych. Tematykę dostosowaliśmy do zainteresowań i potrzeb młodzieży.