Instytucje i organizacje


files/upload/obrazki/LOGO wbp polaczone.jpgWojewó
dzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wystawa "Przeciwdziałaj dyskryminacji - to nie jest trudne" (2010)

Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2011)

Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2012)

Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2013)

Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2014)

 

 


 

files/upload/obrazki/imagescat0la9i.jpgCentrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

Wsparcie w projektach: Grupa wsparcia dla osób homoseksualnych

Grupa wsparcia dla osób żyjacych z HIV/AIDS i ich bliskich

Partner projektu Żywa Biblioteka (2012)

Partner projektu Żywa Biblioteka (2013)


files/upload/obrazki/interkulturalni.jpg

Stowarzyszenie Pomocy Wielokulturowości Interkulturalni PL

Partner projektu Żywa Biblioteka (2011)

 


 

files/upload/obrazki/wolnomyslicielel1.jpgStwowarzyszenie Wolnomysliciele

Partner projektu Żywa Biblioteka (2011)

Partner projektu Żywa Biblioteka (2012)

 


 

files/upload/obrazki/logoabst1.jpgRegionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego

Partner projektu Żywa Biblioteka (2011)

 

 


files/upload/obrazki/578464_10150724869627731_208926072730_9438508_877767018_n-300x162.jpg

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Koordynator Koalicji Na Rzecz Równych Szans

 

 


 

files/upload/obrazki/2891.jpg

Wiara i Tęcza

Grupa polskich chrześcijan LGBTQ


 

files/upload/obrazki/uj_logo_64px_bg_lightgrey.png

Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ

Przeprowadzenie warsztatów w  ramach Krakowskich Dni Praw Człowieka (2010)

Współorganizacja Weekendu Bez Uprzedzeń (2013)


 

files/upload/obrazki/logo.jpg

Fundacja Czarna Owca Pana Kota

Partner projektu Żywa Biblioteka (2012)

Partner projektu Żywa Biblioteka (2013)

Partner projektu Żywa Biblioteka (2014)

 


 

files/upload/obrazki/pobrane.jpg

Centrum Pomocy Prawnej Im. Halin Nieć

Współorganizacja Weekendu Bez Uprzedzeń (2013)

 

 


 

files/upload/obrazki/bezpiecznystudentUJ.png

Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

Współorganizacja Weekendu Bez Uprzedzeń (2013)

 

 


files/upload/obrazki/pobrane (1).jpg

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Koordynator Koalicji na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej

 


files/upload/obrazki/1325983673_emblematifmsapolandgranatowy.jpgMiędzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

Organizator projektu Leczyć Bez Uprzedzeń