Grantodawcy

files/upload/obrazki/logo.png Krajowe Centrum ds. AIDS

Finansowanie projektów:

1. Grupa wsparcia dla osób żyjacych z HIV/AIDS oraz ich bliskich .

2. Warsztaty profilaktyczne z zakresu problematyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa


files/upload/obrazki/logo_fsb_600x600.png Fundacja im. Stefana Batorego

Finansowanie projektu:

Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach.

Dotacja z programu Demokracja w Działaniu na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej; przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej, a także na rozwój instytucjonalny.


 

files/upload/obrazki/zestaw logotypow.png

 

 Fundusze EOG

 

Finansowanie projektów:

"Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej"

"Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"


Planetromeo Foundation

files/upload/obrazki/Planet Romeo logo.png

Finansowanie projektu:

„Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”.

 


Pozytywnie Otwarci

files/upload/obrazki/Logo_pozytywnie otwarci.gif

 

 Finansowanie projektu „Pozytywna profilaktyka"