Polistrefa objęła patronatem medialnym projekt „W stronę zmian”

Objęliśmy patronatem XI edycję projektu "W stronę zmian" organizowanego przez Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA, które działa przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie skupiać się będzie na oswajaniu zmiany - tak, byśmy mogli zacząć traktować ją jako nieodzowną część naszego życia, a przy okazji czerpać z niej to, co dobre. W dniach 19-21 maja 2017 roku uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach z różnych obszarów tematycznych i poszerzyć zarówno swoją wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

Więcej...

Otrzymaliśmy dotację z Fundacji Batorego

Polistrefa otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej; przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej, a także na rozwój instytucjonalny. Dziękujemy!

files/upload/obrazki/logo_fsb_600x600.png

Polistrefa była partnerką konferencji "W stronę zmian"

Polistrefa była partnerką konferencji "W stronę zmian". Dziękujemy bardzo uczestni(cz)kom warsztatów "Stereotypy i uprzedzenia w praktyce psychologa" oraz wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.

Zobacz galerię zdjęć

Coming out, czyli wyjdź i uporządkuj swoją szafę

15.01.2015 przy ul. Zakątek 3, ruszyła akcja „Coming out, czyli wyjdź i uporządkuj swoją szafę!”. Jej celem jest zwiększenie świadomości Polaków dotyczącej problemu jakim jest Coming out. Podczas spotkań będziemy mogli podyskutować o Coming outach poszczególnych osób. A dla tych, którzy ten krok mają jeszcze przed sobą, postaramy się znaleźć sposób, aby przeprowadzić go jak najlepiej.
Na pierwszym spotkaniu został wyemitowany film dokumentalny pt. „Coming out po polsku”. Gośćmi specjalnymi byli: reżyserka filmu Katka Reszke-Grünberg i jeden z jego bohaterów Jakub Stachowiak.
Kolejne spotkanie - 12.02.2015, rozpoczęło się od projekcji filmu „Yes, we are!” w reżyserii Magdy Wystub. Gościnią była Roma Cieśla, jedna z bohaterek filmu. Dzięki uprzejmości właściciela kawiarni „Cudowne Lata”, mogliśmy tam zorganizować spotkanie.
29.03.2015 gościliśmy w ramach akcji, w siedzibie fundacji Annę Grodzką, Lalkę Podobińską i Katkę Reszkę-Grünberg. Filmem tematycznym był dokument „Trans-akcja”.

Projekt „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”.

Od 1 sierpnia 2014 realizujemy projekt „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”. W ramach projektu zorganizujemy cykl szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych obejmujących takie zagadnienia jak:

- prawa człowieka

przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, w szczególności homofobią.

- zjawisko mowy nienawiści

- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń

- uczeń/uczennica LGBT – uwrażliwienie na potrzeby, specyfika trudności psychologicznych, relacje z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami bazujące na postawach tolerancji i szacunku.

- wprowadzanie zmian w środowisku szkolnym.

Celem proponowanych przez nas szkoleń jest dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi, które będą pomocne nauczycielom w stworzeniu bezpiecznego i wspierającego środowiska, wolnego od
dyskryminacji i przemocy rówieśniczej.

Więcej informacji już wkrótce.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Projekt finansowany jest przez PlanetRomeo Foundation.

files/upload/obrazki/Planet Romeo logo.png

„Leczyć bez uprzedzeń”

Od kwietnia 2014 r. współpracujemy z Oddziałem Kraków IFMSA – Poland. W ramach projektu „Leczyć bez uprzedzeń” odbywają się regularne spotkania o charakterze dyskusyjno – warsztatowym, podczas których studenci medycyny, stomatologii i kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzają wiedzę na temat osób z grup dyskryminowanych i stereotypowo postrzeganych; uczą się jak wyzbyć się własnych uprzedzeń, które mogą być przeszkodą w pracy lekarza.

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej.

Od 3 marca 2014 r. realizujemy projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

Celem projektu są działania rzecznicze oraz monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w szkołach publicznych w obszarze wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Planujemy działania społeczne, mające wpłynąć na świadomość oraz zwiększenie wiedzy prawnej obywateli, działania prawne - interwencje, skargi, wnioski oraz działania polityczne polegające na współpracy na rzecz zmian z politykami i urzędnikami.

W ramach projektu powstanie portal internetowy; zrealizowana zostanie kampania społeczna mająca na celu uwrażliwienie na problem nietolerancji religijnej oraz mobilizowanie ludzi do reagowania na przejawy nierównego traktowania w tym obszarze; podejmiemy działania na rzecz zmian przepisów prawa oświatowego, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG.

files/upload/obrazki/zestaw logotypow.png

PARTNERSTWO DLA ZWIĄZKÓW

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa dołącza do Partnerstwa dla Związków – szerokiej koalicji na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych.

We wtorek 24.07 rano zapadnie decyzja, czy ustawy o związkach partnerskich będą czytane w Sejmie. Dlatego już o 8.30 spotykamy się pod Sejmem pod różowym banerem "Żądamy ustawy o związkach partnerskich". Zostajemy tam do wieczora, ponieważ jeśli dojdzie do czytania, odbędzie się ono około godziny 16.00.

Najprawdopodobniej 27.07 do godziny 14.00 nastąpi głosowanie nad ustawami. Dlatego 26.07 organizujemy dużą manifestację, aby przypomnieć posłom i posłankom, że głosując, decydują o przyszłości i szczęściu swoich obywatelek i obywateli.

Kto może, niech pojawi się również 27.07 – od 9.00.

Czy uda nam się ich przekonać do głosowania na TAK DLA USTAWY? To zależy od Was!!!
Bądźcie pod Sejmem, dołączajcie do Partnerstwa dla Związków! 

http://www.facebook.com/events/319716481454366/

Więcej...

Warsztaty profilaktyczne HIV/AIDS

Organizujemy Warsztaty profilaktyczne z zakresu problematyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa,współfinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia i bloki tematyczne:

  • najważniejsze informacje na temat HIV/AIDS
  • wiedza na temat dróg przenoszenia wirusa HIV oraz ryzykownych zachowaniach,
  • HIV/AIDS a narkotyki,
  • HIV/AIDS a pierwsza pomoc,
  • HIV/AIDS a ciąża,
  • wiedza na temat testowania w kierunku zakażenia HIV
  • HIV/AIDS a prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji osób zakażonych oraz ich najbliższych.

Warsztaty trwają 90 minut, prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi uczestników. Zajęcia przeprowadzane są na terenie szkół, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Projekt realizowany jest od 07.05.2012 do 15.12.2012. Zainteresowanych prosimy o kontakt: fundacja@polistrefa.pl, Tel. 607 623 730. Koordynatorką projektu jest Joanna Balsamska.

Monitoring Edukacji Publicznej

Od 01 stycznia 2012 roku realizujemy projekt Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach.

Badaniami obejmujemy organy prowadzące i nadzorujące szkoły. Realizujemy także serię wywiadów telefonicznych CATI z dyrektorami wybranych placówek edukacyjnych Małopolski, wywiady audytoryjne z rodzicami i uczniami, wywiady grupowe i indywidualne z nauczycielami oraz katechetami.

Celem projektu jest monitoring edukacji publicznej pod kątem przestrzegania konstytucyjnych praw wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Projekt jest sfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu

"Druga ojczyzna" prawda czy mit?

31 stycznia 2011 o godz. 18:00 zapraszamy do Cafe Szafe na pokaz filmów połączony z dyskusją panelową na temat mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. W dyskusji udział wezmą osoby reprezentujące różne grupy społeczne. Dowiemy się - jak widzą nasz kraj, jego mieszkańców, jak się tu czują i skąd pochodzą.

Więcej...