Wnioski z raportu "POMIĘDZY TOLERANCJĄ A DYSKRYMINACJĄ"

o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty

Wróć