Szkoła (nie)publiczna?

Raport z monitoringu szkół przejmowanych przez inne, niż jednostki samorządu terytorialnego, organy prowadzące, zrealizowanego w ramach projektu "Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"

Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej - rekomendacje

Broszura zawiera rekomendacje wynikające z przeprowadzonych przez nas badań ilościowych i jakościowych, dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolicka; monitoringu szkół, pod kątem przestrzegania zasady niedyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd, przekazanych innym organom prowadzącym niż jednostki samorządu terytorialnego oraz analizy obowiązującego stanu prawnego.

Pomiędzy obowiązkiem a wyborem - etyka i religia w szkołach publicznych w Polsce

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem z badań dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych niż rzymskokatolicka przeprowadzonych w ramach projektu "Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem "W sidłach niemocy", który wieńczy projekt "Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej"

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Broszura podsumowująca projekt "Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej"

Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej

Broszura informacyjna, w której przypominamy przepisy prawa z obszaru wolności sumienia i wyznania; odpowiadamy na najczęściej zadawane nam pytania i objaśniamy, jak sobie radzić w sytuacji braku zrozumienia oraz dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej; wskazujemy na dobre praktyki.

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej. Raport z działań podjętych w 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem opisującym podjęte przez nas w roku 2014 działania, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” finansowanego z Funduszy EOG; program Obywatele dla Demokracji.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.rownoscwyznania.org

files/upload/obrazki/zestaw logotypow.png

 

Raport "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją"

Raport "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją. O występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty" wieńczy projekt "Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskrymiancji na tle religijnym w małoplskich szkołach", który finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. 

files/upload/obrazki/fsb_logo_200x150.png

O organizacji lekcji religii i etyki

Zachęcamy: rodziców, rodziców zastepczych, opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczniów do zapoznania sie z przygotowaną przez nas broszurą dotyczącą organizacji lekcji religii i etyki w szkołach publicznych. Dokument zamieszczony na naszej stronie zawiera wybrane przepisy prawne dotyczące organizacjii lekcji religii i etyki, definicje dyskryminacji oraz w wzór deklaracji woli uczęszczania na lekcje religii/etyki w szkole.

"Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek” przeznaczony dla pracowników szkół, którzy chcą wspierać uczniów LGBT i stworzyć bezpieczne miejsce dla wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie od ich orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji.

Broszura jest dopełnieniem szkoleń „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli/lek”. Realizacja projektu, w tym wydanie niniejszego poradnika była możliwa dzięki wsparciu finansowemu PlanetRomeo Foundation.

Aby pobrać broszurę kliknij tutaj.

 

files/upload/obrazki/Planet Romeo logo.png